13 Ιανουαρίου 2024

Technea.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

CSS: Προσθήκη νέων συναρτήσεων τριγωνομετρίας

1 min read
Το CSS, του οποίου τα αρχικά σημαίνουν Cascading Style Sheets, στην ουσία είναι γλώσσα προγραμματισμού που μορφοποιεί και διευθετεί τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία σελίδας σε έναν ιστότοπο, τώρα πλέον υποστηρίζει συναρτήσεις τριγωνομετρίας όπως το ημίτονο, το συνημίτονο, η εφαπτομένη και άλλες.
css logo1 | Technea.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Το CSS, του οποίου τα αρχικά σημαίνουν Cascading Style Sheets, στην ουσία είναι γλώσσα προγραμματισμού που μορφοποιεί και διευθετεί τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία σελίδας σε έναν ιστότοπο, τώρα πλέον υποστηρίζει συναρτήσεις τριγωνομετρίας όπως το ημίτονο, το συνημίτονο, η εφαπτομένη και άλλες.

Οι νέες συναρτήσεις τριγωνομετρίας που εγκρίθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου σε συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Κοινοπραξίας World Wide Web Consortium (W3C) CSS είναι.

Sine – sin()
Cosine – cos()
Tangent – tan()
Arccosine – acos()
Arcsine – asin()
Arctangent – atan()
Arctangent (of two numbers x and y) – atan2()
Square root – sqrt()
Square root of the sum of squares of its arguments – hypot()
Power of – pow()

Οι παραπάνω συναρτήσεις έρχονται ως προσθήκη στην υπάρχουσα υποστήριξη CSS για μαθηματικές λειτουργίες που περιλαμβάνουν ήδη:

Υπολογισμός βασικών εκφράσεων – calc ()
Μικρότερη τιμή – min ()
Μεγαλύτερη τιμή – max ()
Get middle value between an upper and lower bound – clamp()

Το W3C CSS-WG ενέκρινε την προσθήκη αυτών των νέων μαθηματικών λειτουργιών στο CSS κατόπιν αιτήματος πολλών προγραμματιστών ιστού που ζήτησαν έναν απλό τρόπο να ελέγχουν τα κινούμενα γραφικά CSS χρησιμοποιώντας την εγγενή σύνταξη CSS αντί για το JavaScript.

Οι προγραμματιστές ήθελαν απλές μεθόδους να λειτουργούν με γωνίες και να συγχρονίζουν σύνθετες ακολουθίες κινούμενων εικόνων χωρίς να χρειάζεται να γράφουν προσαρμοσμένο κώδικα JavaScript ή να φορτώνουν ογκώδεις και υπερμεγέθεις βιβλιοθήκες κινούμενων σχεδίων ή μηχανές παιχνιδιών.

Το CSS είναι πλέον ικανό για σύνθετες ρουτίνες κινούμενης εικόνας και υποστηρίζει φίλτρα εικόνας τόσο προηγμένα όσο αυτά που βρίσκονται στο Adobe Photoshop.

Ωστόσο, ένα πράγμα που λείπει ήταν η ικανότητα να εργάζονται με γωνίες και να εκτελούν μαθηματικές λειτουργίες πιο προηγμένες από την προσθήκη, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση δύο αξιών.

George S. Metallidis
https://www.TechNode.gr

πηγή https://www.zdnet.com/article/css-to-get-support-for-trigonometry-functions/

About The Author

0Shares

Δείτε ακομα